O konkursie

Konkurs „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” ma za zadanie wyłonić najlepszych polskich przedsiębiorców, pokazać najbardziej pomysłowych i innowacyjnych, nagrodzić filantropów, pochwalić się eksporterami produktów z etykietą „Made in Poland”, wskazać tych małych i średnich z potencjałem na awans do grona wielkich.
Ósma edycja Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2022 Gazety Polskiej Codziennie” zakończy się uroczystą Galą 12 czerwca 2023 r.

Podczas tego wieczoru uhonorujemy najlepszych polskich biznesmenów i przedsiębiorców w pięciu kategoriach:
eksporter,
innowator,
lider przemysłu,
reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw,
filantrop.

Do wskazania nominowanych i wyłonienia laureatów nagród w Konkursie zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój, naukę, finanse, wysokich rangą urzędników państwowych, autorytety z dziedziny ekonomii i gospodarki, przedstawicieli partnerów.
Przy ustalaniu listy nominowanych nasi eksperci posłużą się specjalistycznymi raportami ekonomicznymi. Pod uwagę będą brane tylko te podmioty gospodarcze, które posiadają większościowy udział polskiego kapitału i mają swoją siedzibę w Polsce.
W czasie pozostającym do Gali Konkursu będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach, prezentować sylwetki nominowanych, przedstawiać członków Kapituły oraz oczywiście nagłaśniać i promować wszelkie promujące polski przemysł projekty i decyzje ułatwiające funkcjonowanie i rozwój firm w naszym kraju.
Konkurs „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” ma wskazywać co roku uczciwych przedsiębiorców, solidne firmy i ich wysokiej jakości produkty. Liczymy na to, że z roku na rok wybór laureatów będzie coraz trudniejszy, bo liczba zasobnych i prężnie działających polskich firm będzie szybko rosła.

Polski Przedsiębiorco, zaprosimy również Ciebie!


Kapituła Konkursu
1.  Partner Główny:
PKO Bank Polski

2. Partnerzy instytucjonalni:
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Instytut Staszica

3. Reprezentanci Redakcji „Gazeta Polska Codziennie”:
Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny
Beata Dróżdż – Prezes Zarządu

4. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii:
Agencja Rozwoju Przemysłu
Filarybiznesu.pl
Centrum im. Adama Smitha
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Instytut Jagielloński
AM Art-Media Agencja PR
Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa