Ojczyzna i kapitał

Nagroda gospodarcza „Gazety Polskiej Codziennie” jest ważnym elementem misji całego środowiska Strefy Wolnego Słowa, opartej o najstarszy tytuł „Gazety Polskiej”. Ideą tej nagrody było wsparcie najszerzej rozumianej polskiej przedsiębiorczości. Walka o budowę polskiej marki i polskiego kapitału stała się jednym z najważniejszych elementów utrwalenia niepodległości Polski. Państwo, które nie posiada własnego kapitału gospodarczego, wcześniej czy później traci swoją suwerenność. Potencjał gospodarczy dotyczy silnych firm prywatnych o kapitale zarówno pozwalającym na ekspansję zagraniczną, jak i podmiotów rodzinnych, które powinny stanowić większość zaangażowania gospodarczego kraju. Ale potencjał gospodarczy to też firmy z udziałem Skarbu Państwa, które mają zdolność podejmowania celów narodowych. W rachunku zysków i strat nie zawsze te cele muszą być stawiane na pierwszym miejscu. Państwowy właściciel może takie cele zaproponować. Trzeba przy tym jednak dbać o kondycję firmy, by nie przestała być konkurencyjna. Potencjał gospodarczy kraju to też zaangażowanie biznesu w cele społeczne. Dużo łatwiej jest budować sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, gdy przedsiębiorstwa w ramach dbałości o swój wizerunek wspierają istotne działania na rzecz społeczności, w której żyją. 

Nagroda gospodarcza „GPC” jest więc niesłychanie istotnym elementem kierującym polską gospodarkę na tory rozwoju zgodne z interesem państwa i narodu. Ma edukować i wzmacniać tych, którzy takie cele podejmują. Prestiż nagrody wzmacnia skład kapituły przydzielającej nagrody. Są w niej przedstawiciele naszych redakcji, organizacji gospodarczych, renomowanych przedsiębiorstw i instytucje stawiające sobie podobne cele. Laureatami nagrody gospodarczej „GPC” były podmioty zarówno mało znane, ale mające do zaproponowania ciekawy produkt lub usługi, jak i duże firmy, które wykazały się godnym uwagi sukcesem. Dwa lata temu wśród naszych nagrodzonych znalazła się firma produkująca drony używane dzisiaj do obrony Ukrainy. Już wtedy pokazywaliśmy, jak ważny jest to produkt i jak istotne jest, żeby Polska produkowała taki sprzęt. Wsparcie naszego środowiska ułatwia często przełamywanie i barier i zwraca uwagę instytucji niekoniecznie podzielających naszego poglądy, ale doceniających jakość wybranych produktów i usług. 

Własne, silne marki, duży potencjał gospodarczy rodzimych firm angażujących się w sprawy społeczne to trend dominujący dzisiaj w świecie zachodnim. Nie ma bowiem ojczyzny bez własnego kapitału. 

Tomasz Sakiewicz red. nacz. Gazeta Polska