Prof. Piotr H. Skarżyński | NOMINACJA W KATEGORII INNOWATOR

 Prof. Piotr H. Skarżyński | CZŁONEK ZARZĄDU CENTRUM SŁUCHU I MOWY SP. Z O.O.

 Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” to sieć zlokalizowanych w Polsce i za granicą placówek medycznych, świadczących wysokospecjalistyczne usługi w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii, rehabilitacji, surdologopedii, psychologii, fizjoterapii, inżynierii biomedycznej. Szczególna misja Centrum od początku była związana z szansami i aspiracjami w leczeniu niedosłuchu i niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym pacjentom. 

W placówkach wchodzących w skład sieci Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” wykonuje się badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitację zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, zaburzeń oddychania oraz usługi dotyczące protezowania słuchu i sprzedaży aparatów słuchowych, diagnostyki pod kątem implantów słuchowych itd. W ofercie Centrum jest także unikalna terapia (metodą Skarżyńskiego, przy wykorzystaniu innowacyjnego urządzenia Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej) zaburzeń procesów przetwarzania słuchowego, współistniejących z różnymi trudnościami, m.in. zaburzeniami artykulacji czy komunikacyjnymi. Placówki Centrum zlokalizowane są w Ciechocinku, Częstochowie, Gdańsku, Kajetanach, Katowicach, Koninie, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, a także za granicą: w Ukrainie, na Białorusi, w Senegalu, Kazachstanie i Kirgistanie. Szczególne znaczenie ma położony w podwarszawskich Kajetanach Szpital Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, świadczący zabiegi operacyjne i hospitalizację w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii, a także wszechstronną opiekę dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego. 

Centrum Słuchu i Mowy współpracuje z wieloma instytutami badawczo-rozwojowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Jest członkiem Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W związku z tym podejmuje wiele aktywności promujących zdrowy tryb życia, w tym higienę słuchu, głosu i mowy. Działalność Centrum była wielokrotnie wyróżniania przez różne polskie i zagraniczne gremia. Szczególnie cenne są nagrody (indywidualne i zespołowe) przyznane prof. Piotrowi Henrykowi Skarżyńskiemu za dwa pionierskie opracowania: Platformę Badań Zmysłów (9 złotych medali oraz 12 innych medali i wyróżnień) oraz Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (6 nagród). Wyrazem aktywności naukowej prof. Piotra H. Skarżyńskiego są też: kilkanaście projektów badawczych (realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych), opracowane wnioski patentowe oraz czynny udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. 

Profesor Piotr. H. Skarżyński ze swoim zespołem podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją oraz zdalnym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Przykładowo, badania przeprowadzone w Biszkeku oraz Duszanbe były pierwszymi pilotażowymi badaniami słuchu w Kirgistanie i Tadżykistanie. Działania zmierzające do zwiększenia wykrywalności wad słuchu poprzez przeprowadzanie konsultacji lekarskich i badań przesiewowych słuchu prowadzono też w minionych latach na kontynencie afrykańskim, w Senegalu, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Tanzanii i Rwandzie. 

W ramach swojej aktywności zagranicznej prof. P. H. Skarżyński rozpoczął negocjacje z naukowymi jednostkami badawczymi w Afryce na temat współpracy w zakresie implantacji oraz rozwoju telemedycyny. Jego działalność jest wysoko oceniana przez międzynarodowe gremia naukowe – jako pierwszy Polak został wybrany na stanowisko prezydenta Międzynarodowej Rady Doradczej Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii.