Stanisław Wojtera  | Nominacja w kategorii INNOWATOR

Stanisław Wojtera  | PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „PORTY LOTNICZE”

 Zarządzający Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera objął stery lidera polskiej infrastruktury lotniczej w najtrudniejszym w historii światowego lotnictwa momencie – w szczycie pandemii koronawirusa COVID-19. Dzięki wprowadzeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań kierowana przez Wojterę organizacja nie tylko sprawnie funkcjonowała i zapewniała bezpieczeństwo podróżnym, ale udało jej się też przejść okres pandemii bez redukcji zatrudnienia. Dzięki temu Lotnisko Chopina było jednym z nielicznych dużych lotnisk, które podczas dynamicznej odbudowy ruchu lotniczego w tym roku nie powodowało opóźnień spowodowanych brakami kadrowymi. Wdrażanie inwestycji i procesów pozwalających PPL na ciągły rozwój i utrzymanie statusu lidera efektywności i innowacyjności w sektorze usług lotniskowych to jeden z priorytetów Stanisława Wojtery. 

Prezes PPL jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ma także dyplom studiów Master of Business Administration. Od wielu lat jest uznanym ekspertem i wykładowcą akademickim. Ponadto pełnił funkcje kierownicze m.in. w grupie PKO BP, PHO i PZL-Świdnik. Z branżą lotniczą związany od 2013 r. Przed objęciem stanowiska Prezesa PPL Stanisław Wojtera pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego ds. infrastruktury Lotniska Chopina. 

Kierowane przez Stanisława Wojterę Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora krajowej gospodarki. Przedsiębiorstwo zarządza kluczowymi elementami infrastruktury państwa, gwarantującymi niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. 

PPL zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie – największym w Polsce i jednym z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Samo warszawskie lotnisko odpowiada za 40% ruchu lotniczego w Polsce. Lotnisko Chopina posiada status centrum przesiadkowego, zapewniającego dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. PPL posiada udziały w spółkach zarządzających największymi regionalnymi portami lotniczymi w Polsce. Ponadto w skład grupy kapitałowej PPL wchodzą jeszcze m.in. działająca od 75 lat PHZ „Baltona” S.A. oraz wyspecjalizowane spółki branży lotniczej. 

Oprócz Lotniskiem Chopina PPL zarządza także Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost, a od 2018 r. PPL realizuje inwestycję – nowe Lotnisko Warszawa-Radom, które zostanie otwarte już wiosną 2023 r. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu największy lotniskiem w Polsce i unikatowa wiedza zaowocowały powstaniem najnowocześniejszego lotniska regionalnego w Polsce i Centralnej Europie, które jest wizytówką nie tylko Radomia, ale całej polskiej branży lotniczej. 

Ambicją Stanisława Wojtery jest by Lotnisko Warszawa-Radom, którego budowę przejął w połowie inwestycji dostarczyło podróżnym i przewoźnikom nową jakość obsługi na rynku lotniczym. Stworzone z perspektywy potrzeb pasażera, a szczególnie rodzin, lotnisko będzie łączyć wygodę, nowoczesność, funkcjonalność i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Terminal lotniska i jego otoczenie zostało stworzone nie tylko dla podróżujących, ale też dla wszystkich mieszkańców regionu. Strefa biznesowa i rozrywkowo-edukacyjna stanie się częścią lokalnego ekosystemu kulturowo – gospodarczego. Dzięki zrównoważonemu podejściu przy planowaniu tej inwestycji i najwyższej jakości rozwiązań Lotnisko Warszawa – Radom otworzy nowe możliwości przed lokalnymi firmami i będzie magnesem dla przedsiębiorców spoza regionu – inwestorów krajowych i zagranicznych. 

Kierowane przez Stanisława Wojterę Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zarządzane jest według najlepszych międzynarodowych standardów, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi m.in. w dokumentach strategicznych PPL oraz w Kodeksie Etyki Biznesowej i Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom. Przedsiębiorstwo jest własnością Skarbu Państwa, a nadzór nad nim pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Już na początku przyszłego roku PPL porzuci archaiczną formę prawną, jaką jest Przedsiębiorstwo Państwowe i zostanie przekształcone w Polskie Porty Lotnicze S.A., co umożliwi polskiemu liderowi infrastruktury lotniczej funkcjonowanie na rynku usług lotniczych w takiej samej formie, w jakiej działają inni krajowi i zagraniczni zarządzający portami lotniczymi, czyli w formie spółki prawa handlowego.