Rafał Dzięciołowski | NOMINACJA W KATEGORII FILANTROP

Rafał Dzięciołowski | PREZES ZARZĄDU FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, będąca fundacją Skarbu Państwa, została powołana w 1997 r. z inicjatywy Prezydenta RP, który sprawuje nad nią patronat honorowy. W pierwszych latach istnienia koncentrowała się na udzielaniu pomocy krajom przechodzącym transformację rynkową: Ukrainie, Mołdawii, Kazachstanowi i Gruzji. Obecnie Fundacja prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej, międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na wspieranie przemian demokratycznych, rozwoju społeczeństw obywatelskich i lokalnej demokracji. Stara się też przekazywać polskie doświadczenia transformacji gospodarczej i ustrojowej. 

Działalność filantropijna Fundacji związana jest przede wszystkim z udzielaniem pomocy humanitarnej. Na początku pandemii COVID-19, w 2020 r., dzięki stałym przedstawicielstwom w Gruzji, Mołdawii i w Ukrainie oraz ich rozbudowanej sieci relacji z lokalnymi partnerami, Fundacja mogła błyskawicznie zlokalizować społeczności, które miały utrudniony dostęp do środków ochrony osobistej. Wsparcie trafiło do 11 ukraińskich szpitali, szkół oraz ośrodka pomocy społecznej w 5 obwodach Ukrainy i w Kijowie. Natomiast przedstawicielstwo Fundacji w Kiszyniowie do walki ze skutkami pandemii utworzyło fundusz kryzysowy, który miał na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Ze środków funduszu zakupiono także 38 koncentratorów tlenu, które trafiły do 30 mołdawskich szpitali. Z kolei przedstawicielstwo Fundacji w Tbilisi, po przeprowadzeniu rozpoznania najpilniejszych potrzeb wśród partnerów z różnych regionów Gruzji, w pierwszej kolejności wsparło pracowników służby zdrowia, samorządy oraz Państwową Agencję ds. Zarządzania Kryzysowego. 

Zaostrzenie sytuacji pandemicznej w 2020 r. skłoniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych do wysłania konwojów z pomocą humanitarną do Europy Wschodniej, na Bałkany, Kaukaz i do Azji Środkowej. Ze względu na długoletnie doświadczenie pracy w państwach wschodnich, rozbudowaną sieć kontaktów, Fundacja Solidarności Międzynarodowej otrzymała zadanie koordynacji tych działań. Pomoc humanitarna obejmowała przekazanie 14 krajom środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego oraz testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Łączna wartość sprzętu i materiałów we wszystkich 9 konwojach wyniosła około 55,8 mln zł. W 2021 r. Fundacja zorganizowała dwa konwoje z pomocą humanitarną do Macedonii Północnej oraz konwój solidarności dla Ukrainy. 

W 2022 r., w ciągu kilku tygodni od agresji rosyjskiej na Ukrainę, Fundacja wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego opracowała, a następnie wdrożyła sprawny system pomocy humanitarnej, obejmujący analizę potrzeb, proces zakupowy i logistykę oraz dystrybucję na terenie Ukrainy. W ramach dotychczasowych działań Fundacja zorganizowała ponad 50 konwojów humanitarnych do 120 hromad (podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Ukrainie) z obszarów wschodniej i centralnej części kraju. Fundacja koncentruje się na dostarczaniu sprzętu medycznego, środków higieny osobistej i detergentów oraz żywności i sprzętu strażacko-ratowniczego. W związku z tym, że wojna trwa pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy jest nadal prowadzana i będzie kontynuowana nawet na większą skalę. 

Prezesem Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej jest Rafał Dzięciołowski, dziennikarz, komentator polityczny, zajmujący się zagadnieniami transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Studiował historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Federacji Młodzieży Walczącej, był kolporterem wydawnictw podziemnych. Od 1996 r. działa na rzecz Polaków na Wschodzie.